ROLNICZE ŚWIĘTO W GMINIE ĆMIELÓW

Święto Plonów to uroczystość wieńcząca okres ciężkiej pracy na ziemi, to piękna  tradycja święcenia jej darów, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowania. Dożynki, niezależnie od czasu, w którym je obchodzono zawsze były i są czasem nadziei, że chleba wystarczy dla każdego, i że będzie on sprawiedliwie dzielony.

Dzisiaj świętowali rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z Gminy Ćmielów. Starostami dożynek zostali Państwo Katarzyna i Mateusz Starzomscy, którzy od 6 lat gospodarują na 30 hektarowym areale. To właśnie na ich ręce przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, przekazał  list z podziękowaniami za trud pracy oraz upominki od starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak.

Przewodniczący M. Pasternak złożył wszystkim rolnikom z Gminy Ćmielów życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz, aby kolejne lata były pomyślne, radosne i szczęśliwe.