ROLNICZE ŚWIĘTA W KUNOWIE I WAŚNIOWIE

Koniec sierpnia to czas kiedy rolnicy dziękują za plony i świętują po ciężkiej pracy. W dwóch gminach powiatu ostrowieckiego odbyły się tradycyjne Dożynki. Świętowali rolnicy z gminy Kunów i Waśniów. Niestety pogoda nie była dla nich  łaskawa, zarówno w okresie zbiorów jak i w dniu tego święta. Ale mimo deszczowej aury, z radością w sercach zanieśli chleb upieczony z tegorocznych zbiorów w „gospodarza dom”, aby ten dzielił go sprawiedliwie i tak, aby nikomu go nie zabrakło.

W Waśniowie, uczestnicząca w uroczystościach starosta Marzena Dębniak na rozpogodzonych na krótki czas Błoniach, podziękowała rolnikom za trud ich pracy, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że ciężka praca rolników, wykonywana w trudnych warunkach pogodowych, ale także ekonomicznych, w końcu będzie godnie opłacana.

         

Wspólnie z rolnikami Gminy Waśniów świętowali również poseł Andrzej Kryj, Arkadiusz Bąk, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Beata Duda, radna powiatowa.

             

Z kolei w kunowskich uroczystościach, które odbyły się w  kościele parafialnym p.w. Św. Władysława wzięli udział wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz radna powiatowa Beata Duda. Po Mszy Świętej uczestniczyli także w tradycyjnym ośpiewaniu wieńców dożynkowych.