Robert Rogala Świętokrzyskim Aniołem Dobroci

Samorząd województwa świętokrzyskiego uhonorował osoby, instytucje i organizacje, które nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale angażują się szczególnie w niesienie pomocy innym, wychodząc poza ramy obowiązków. Wśród nominowanych znalazł się Robert Rogala – radny powiatowy, a na co dzień kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA”.

W kategorii indywidualnej po raz pierwszy w historii plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci przyznano dwie nagrody. Trafiły one do Urszuli Przygodzkiej i Ewy Sałaj. W kategorii zespołowej statuetkę otrzymali Anna i Edward Zawieruchowie.

Ideą nagrody Świętokrzyski Anioł Dobroci jest dostrzeżenie, docenienie i promocja instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszane są inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

Statuetki nagrodzonym oraz wyróżnienia wszystkim nominowanym wręczali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

W kategorii indywidualnej było w tym roku dziewięciu nominowanych, a w kategorii zespołowej siedmiu.

Jeden Anioł Dobroci w kategorii Indywidualnej trafił do Ewy Sałaj, wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie. Pani Ewa jako osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, jest również koordynatorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – wyszukuje osoby po wypadkach, by objąć je wsparciem i rehabilitacją. Drugą statuetkę w kategorii indywidualnej otrzymała Urszula Przygodzka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, która jest wieloletnim i doświadczonym pracownikiem pomocy społecznej. Pomaga m. in. rodzinom zastępczym, osobom w kryzysie czy uzależnionym. – Kocham swoją pracę. Pomoc społeczna jest czymś, czemu poświęcam się bez reszty i daje mi to ogromną satysfakcję – mówiła Urszula Przygodzka, dziękując również wszystkim swoim współpracownikom.

W kategorii zespołowej statuetką Anioła Dobroci uhonorowano Annę i Edwarda Zawieruchów, którzy od 19 lat prowadzą w Kielcach rodzinny dom dziecka.

Galę w Filharmonii Świętokrzyskiej uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.