Rezonans w szpitalu najpóźniej w końcu czerwca

Rezonans w szpitalu najpóźniej w końcu czerwca

Najpóźniej w ostatnich dniach czerwca rezonans magnetyczny będzie działał w szpitalu powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakup urządzenia, umożliwiającego wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, stał się możliwy dzięki umowie z Ministerstwem Zdrowia, które pokryje 85 proc. kosztów przekraczających 4 miliony zł. 600 tys. zł, stanowiące brakujące 15 proc., to wkład własny, który należało znaleźć. Dzięki działaniom starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy, pomocy finansowej udzieliły już gminy powiatu ostrowieckiego.

Gminy Ostrowiec, Bodzechów, Ćmielów i Waśniów dotacji udzieliły jeszcze pod koniec 2014 roku. Gminy Bałtów i Kunów na początku 2015 roku. 12 stycznia, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, radni, w związku z przekazaną dotacją, przyjęli uchwałę zwiększającą dochody powiatu.

Samorządy gminne dofinansowały inwestycję w łącznej kwocie 200 tys. zł. Każda gmina wzięła na siebie ciężar finansowy proporcjonalny do liczby mieszkańców. Powiat ostrowiecki zakup aparatury wesprze kwotą 400 tys. zł. Równocześnie Starosta Ostrowiecki prowadzi rozmowy z Arkadiuszem Bąkiem – Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który wstępnie zadeklarował wsparcie Sejmiku w wysokości 200 tys. zł.

Montaż aparatury w ostrowieckiej lecznicy wiąże się jeszcze z koniecznością przystosowania pomieszczenia, dlatego pomoc finansowa ze strony samorządów ma duże znaczenie. Adaptacja pomieszczenia może kosztować nawet milion złotych. Rezonans będzie zainstalowany w szpitalu i gotowy do pracy najpóźniej do końca czerwca.