Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach w drodze na listę UNESCO

Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach w drodze na listę UNESCO

Na terenie neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach odbyło się spotkanie Zbigniewa Dudy – Starosty ostrowieckiego i Kazimierza Kotowskiego – członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Rozmowy dotyczyły wsparcia działań powiatu w staraniach o wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach jest perłą w koronie powiatu ostrowieckiego, województwa świętokrzyskiego i Europy. Nigdzie nie ma tak dobrze zachowanej kopalni neolitycznej. Podobny obiekt w Belgii jest w dużo gorszym stanie. Dlatego tak ważne jest, by promować to, co najlepsze. – podkreślił Zbigniew Duda, Starosta ostrowiecki. – Przy tak dobrej współpracy z marszałkiem, przy tak dobrych spotkaniach jak dzisiejsze jestem przekonany, że nasz Rezerwat Archeologiczny będzie znacznie mocniej promowany. A dążenie do wpisania Krzemionek na Listę UNESCO to bardzo ważna i bardzo nobilitująca inicjatywa. – dodał.

– Do Krzemionek zawsze przyjeżdżam z wielkim sentymentem i przyjemnością – powiedział po spotkaniu Kazimierz Kotowski. – A jeśli do tego możemy wesprzeć działania, które służą upamiętnieniu ważnego miejsca nie tylko dla ludzi w regionie, ale i w kraju, na świecie, zachowaniu go dla następnych pokoleń w stanie nienaruszonym, zabezpieczeniu, to jest to nie tylko przyjemność, to zaszczyt i splendor. Zawsze wszystko to, co wiąże się i wiązało z historią naszego kraju, naszych ziem, naszego regionu było dla mnie ważne i drogie. – dodał.