Remonty w szkołach zgodnie z planem 

 

Dzięki środkom w kwocie 250 000 zł jakie zabezpieczył Zarząd Powiatu wykonywane są najpilniejsze remonty w szkołach powiatowych. Są one niezbędne, gdyż w latach ubiegłych nie zrealizowano potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów placówek.

 

  • Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki nauki uczniom i pracy nauczycielom oraz pedagogom. Zastaliśmy wiele zaniedbań, które będziemy sukcesywnie usuwać. Na najpilniejsze potrzeby wyasygnowaliśmy 250 000 zł. Obserwując tempo prowadzonych prac, wszystkie działania zostaną wykonane do końca sierpnia i nowy rok szkolny uczniowie rozpoczną w odnowionych szkołach- wyjaśniła starosta Marzena Dębniak.

 

W Zespole Szkół Nr 3, dawnym THM,  wymienione zostaną podłogi w 10 salach lekcyjnych. W miejsce zużytego parkietu pojawi się podłoże typu tarkett. Zespół Szkół Nr 1, czyli popularny Ekonomik, zyska nowy system wentylacyjny, który zostanie zamontowany w 6 pomieszczeniach szkolnych. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w budynku warsztatów. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji to przedsięwzięcia, które podjęte zostaną w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica. Chreptowicz, czyli LO Nr II, z kolei wzbogaci się o nowy system wentylacyjny na sali gimnastycznej.

 

Przypomnijmy również, że w otoczeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego wykonano nowe ogrodzenie. Na ok. 120 metrach wzdłuż ulicy Żeromskiego ustawiono nowe, estetyczne słupki i panele ogrodzeniowe oraz betonowe cokoły. Teren został wyrównany i uprzątnięty. Prace utrudniała lokalizacja inwestycji na skarpie, dlatego dokonano miejscowego wzmocnienia i zabezpieczenia przed osuwaniem.

Zarząd Powiatu przeznaczył również środki na uprzątnięcie i konserwację stadionu lekkoatletycznego w sąsiedztwie szkoły sportowej. Stadion jest jedynym w mieście obiektem o wytyczonej bieżni o długości 365 metrów, na której rozgrywane są zawody na szczeblu miejskim oraz powiatowym. Z obiektu korzystają również podopieczni placówek sąsiadujących. Obecny stan nawierzchni nie pozwalał na bezpieczny i efektywny proces treningowy.