Remonty i porządki na drogach powiatowych

Utrzymująca się dobra pogoda sprzyja remontom oraz porządkom na drogach powiatowych. Intensywne prace trwają na al. Jana Pawła II czy na drogach w gminie Ćmielów. Na terenie Powiatu Ostrowieckiego prowadzone są również remonty cząstkowe oraz prace porządkowe.

Cieszę się z postępów prac na drogach powiatowych. Wszystkie idą zgodnie z zaplanowanym terminarzem. Już niedługo nową jakość zyska jezdnia na ul. Jana Pawła II oraz drogi powiatowe w gminie Ćmielów. Przystępujemy również do remontów cząstkowych, a na bieżąco prowadzimy prace porządkowepowiedziała Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.

Dobre tempo prac

Na al. Jana Pawła II podjęto działania już na początku bieżącego roku. Najpierw zostało ustawione stosowne oznakowanie, a potem pojawiły się nowe krawężniki. Dotychczas wykonano frezowanie jezdni oraz zastosowanie geosiatki z włókien szklanych, której zadaniem jest wzmocnienie całej drogi. Następnym etapem będzie wykonanie nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo warto wspomnieć, że w ramach prac zostanie wyremontowana zatoka autobusowa od strony ul. Bałtowskiej.

To ważne dla mieszkańców zadanie realizowane jest przy dużym wsparciu gminy Ostrowiec Św. Warto wspomnieć, że blisko 50 % z kwoty 1.127.000 zł to dotacja z budżetu samorząd miejskiego.

Działania w gminie Ćmielów

W tej gminie Powiat Ostrowiecki przy współudziale finansowym gminy Ćmielów realizuje dwa zadania drogowe. Pierwsze z nich to ul. Skała w Ćmielowie, drugie to droga w Piaskach Brzóstowskich. W obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z ułożeniem nowych nakładek asfaltowych. Wartość tych zadań wyniesie prawie 700 tys. zł.

Remonty cząstkowe

W 2020 roku Powiat Ostrowiecki prowadzi również remonty cząstkowe na drogach. Na ten cel przeznaczono 250 tys. zł. Pierwsze prace wykonano w gminie Bałtów. Obecnie prowadzone są w gminie Waśniów w miejscowości Zajączkowice. Są tam uzupełniane ubytki w jezdni, które powstały na skutek warunków atmosferycznych.

Prace porządkowe

Dobra pogoda sprzyja nie tylko przeprowadzaniu remontów na drogach powiatowych, ale również podjęciu prac porządkowych. Polegają one przede wszystkim na przeprowadzeniu wycinki krzaków oraz konarów drzew, które znajdują się w obrębie jezdni. Prowadzona jest również akcja wykaszania poboczy.