Remonty duże i małe

Na ukończeniu są prace związane z regulacją studzienek na ul. Warszawskiej w Kunowie. Główna ulica była budowana około 20 lat temu. Z czasem grunt opadł i wystające studzienki, usytuowane na jednym z pasów przyprawiały o ból głowy zarówno kierowców, jak i mieszkańców. Przez lata jednak nie było pieniędzy na poprawę tego stanu. Kilka dni temu na drodze pojawiła się ekipa budowlana, która podjęła pracę.

Zadanie polega na regulacji studzienek, dostosowania ich wysokości do istniejącej rzędnej asfaltu -wyjaśnia krótko Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Wykonanie zadania było możliwe dzięki współpracy starostwa powiatowego i władz samorządowych gminy Kunów. Jego koszt to ok. 120 tysięcy złotych, z czego połowę dofinansował budżet gminy Kunów, a połowę powiat ostrowiecki. Jednak jak wyjaśnia Wicestarosta Andrzej Jabłoński, wykonane prace  rozwiązują problem mieszkańców i kierowców jedynie na pewien czas.

Problem posadowienia studni kanalizacyjnych w drodze ul. Warszawskiej związany jest z gruntem, który zawiera spore ilości drobnych cząstek tzw. namułu, naniesionych przez lata z sąsiednich pól wraz z drobnymi opadami deszczu. Powoduje to dużą podatność gruntu na wypychanie go w górę podczas zamarzania wód gruntowych. Łatwo to zaobserwować na sąsiedniej targowicy w Kunowie, gdzie niektóre studnie zostały wypchnięte do góry, pomimo że prawie wcale tam nie ma ruchu. Aby uporać się z tym problemem warunki gruntowe należy uwzględnić przy najbliższej kompleksowej przebudowie ulicy i prawdopodobnie znaczną warstwę gruntu pod nią wymienić na inny – wyjaśnia Wicestarosta A. Jabłoński.

Na tę chwilę w ramach bieżących zadań udało się zniwelować skutki wystających studzienek. Jednak nikt nie ma wątpliwości, że cała ul. Warszawska domaga się przebudowy, w tym także newralgiczny most przy wjeździe do Kunowa, stąd też w 2021 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji. Starostwo zamierza pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest także wstępna deklaracja władz samorządowych gminy do współpracy i dofinansowania zadania.

Lada dzień ekipy budowlane pojawią się także na drodze powiatowej w Janiku, na ul. Wiatracznej. Wyboista droga pokryta koleinami i dziurami od dawna czekała na wykonanie. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, na które wniosek złożył powiat ostrowiecki. Jak informuje naczelnik Tomasz Mroczek, w ramach tego zadania zostanie wykonany 840 m odcinek drogi. Koszt inwestycji to 306 tysięcy, w tym dofinansowanie z FDS  to 53 tysiące oraz  114 tysięcy z budżetu gminy Kunów i 38 tysięcy z budżetu powiatu ostrowieckiego.

Prace drogowe na ulicy Warszawskiej w Kunowie  Prace drogowe na ulicy Warszawskiej w Kunowie