Remont drogi ucieszył mieszkańców

– Wielokrotnie mówiłam, że razem można więcej. Powiat ostrowiecki ponosząc wspólnie koszty inwestycji drogowych z gminami, może takich inwestycji podjąć więcej, niż gdyby w kosztach partycypował sam -podkreśla Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.

Tego typu działania realizowane są na terenie całego powiatu ostrowieckiego. W gminie Ćmielów w takiej formie, oprócz drogi w Piaskach Brzóstowskich, remontu doczeka się ul. Skała.

420 metrów długości – tyle liczy wyremontowana droga w Piaskach Brzóstowskich, na której wykonana została warstwa ścieralna,  warstwa wiążąca oraz warstwa wyrównawcza.
Wartość całej inwestycji to 166 tysięcy złotych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych w wysokości  83 tysięcy złotych, czyli 50% wartości inwestycji, wkład własny natomiast został rozłożony na dwa samorządy – powiat ostrowiecki, który przekazał 23 tysiące złotych oraz gminę Ćmielów, która dofinansowała zadanie w wysokości 62 tysięcy złotych.