Relacja z sesji Rady Powiatu – 31.03.2015

Relacja z sesji Rady Powiatu - 31.03.2015

We wtorek 31.03.2015 r. odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. W obradach oprócz Zarządu Powiatu i radnych powiatowych uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentarzystów, radni wojewódzcy, radni miejscy oraz dyrektorzy i kierownicy placówek podległych powiatowi.

Wszyscy obecni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014, które przedstawił p.o. dyrektora placówki Mieczysław Libuda. Na sesji poinformowano obecnych o wszczęciu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Św. Podjęto również kilka uchwał m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022. W ostatniej części obrad starosta ostrowiecki Zbigniew Duda oraz pracownicy merytoryczni starostwa udzielali odpowiedzi na zapytania kierowane przez radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego.