Relacja z Dni Profilaktyki

Relacja z Dni Profilaktyki

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy działającym przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach było organizatorem akcji pt. “Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia” skierowanej do słuchaczy UTW WSBiP w Ostrowcu oraz mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Spotkanie odbyło się 18 maja 2015 r. w Auli prof. F. Ryszki w WSBiP w Ostrowcu Św.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz zachęcenie kobiet do regularnego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi. Prelekcję poprowadziła koordynator Projektu Breast Unit z Poradni Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość nauki samobadania  piersi na fantomach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkanek powiatu.

23 maja 2015 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. odbyły się bezpłatne badania i konsultacje dla dzieci i ich rodziców.

Specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Św. przeprowadzili badania logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przy użyciu programów “Mówię, Słyszę, Widzę” (Platforma Badania Zmysłów). Psycholog i surdopedagog udzielali porad  rodzicom dzieci z wadą słuchu oraz ryzykiem dysleksji.

Pracownicy NZOZ “OMEGA” w Ostrowcu Św. wykonywali dzieciom testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń somatycznych.

Dzieci wymagające dalszej diagnostyki zostały skierowane do poradni specjalistycznych.

Wykład –  Do czego prowadzi burzenie zasad prawidłowego odżywiania u dzieci i młodzieży poprowadziła dietetyk mgr inż. Emilia Żelazowska.

Przed budynkiem Starostwa odbył się  kiermasz rękodzieł artystycznych . Swoje prace prezentowali WTZ ul. Rzeczki, WTZ ul. Żabia, ŚDS ul. Focha i Fundacja “Pomocna Dłoń”.

W tym samym czasie na terenie miasta  w przychodniach NZOZ “RODZINA”, OP-L PROMED i NZOZ OPIEKUN w Ostrowcu Św. w ramach tzw. “białej soboty” mieszkańcy powiatu korzystali z bezpłatnych konsultacji lekarzy internistów i badań: EKG, spirometrii, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Była również możliwość wykonania stężenia glukozy we krwi oraz cholesterolu.

Pacjenci chętnie korzystali z oferowanych badań.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się prowadzone w dniach 18-22 maja 2015 r. konsultacje optyka refrakcjonisty prowadzone przez NSZOZ Centrum Medyczne VISUS II w Ostrowcu Św.