Rekrutacja do szkół

Trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego na rok szkolny 2017/2018. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do szkół prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, z wyjątkiem Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, gdzie prowadzona jest rekrutacja papierowa.

Tym samym do dyspozycji Kandydatów udostępniony został elektroniczny system wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne”. W jednej bazie tego systemu znajdują się oferty szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, z następujących powiatów: buskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego. System rekrutacji dostępny jest pod adresem:  https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat  

Informacje o warunkach prowadzenia tegorocznej rekrutacji do szkół dostępne są także na stronie Powiatu Ostrowieckiego w zakładce „ Załatw sprawę” ˃ „Oświata”˃ Zasady   elektronicznego naboru do szkół.

Gimnazjalistom życzymy powodzenia w rekrutacji!