Rekrutacja do Ochotniczego Hufca Pracy

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2017/2018. Podstawowym zadaniem OHP w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży jest tworzenie warunków do zdobywania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjno-szkoleniowej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (adresy, numery telefonów w zakładce: nasze jednostki), oraz pod adresem e-mailowym: swietokrzyska@ohp.pl. Kontakt telefoniczny: ŚWKOHP tel. 41/200 17 50. Oferta rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej Komendy OHP – www.swietokrzyska.ohp.pl