Recytatorskie sukcesy uczniów THM

Uczennica Zespołu Szkół nr 3 (dawne THM)  – Natalia Morgaś – została laureatką pierwszego miejsca w półfinale V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Misją konkursu jest oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Ten ogólnopolski projekt realizowany jest pod auspicjami IPN, Miasta Ruda Śląska i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad konkursem objęła pani prezydentowa Agata Korhauser-Duda.

8 marca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbył się półfinał V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Udział zgłosiło 29 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Zadaniem każdego z uczestników było przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. Jury w składzie: Ewa Sorbian(pedagog, aktorka), Ilona Religa (historyk z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach) i Mateusz Żelazny(dziennikarz telewizyjny) przyznało pierwsze miejsce uczennicy z THM-uNatalii Morgaś, przygotowanej do konkursu przez polonistkę -Renatę Kowalską.

Natalia reprezentować będzie nasze miasto i województwo świętokrzyskie na Gali Finałowej, która odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie kilkudniowy wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w terminie 14-17 czerwca 2019 r.

To nie pierwszy tego typu sukces recytatorów z THM-u. Dwa lata temu inna uczennica, Claudia Sbriglio, pod kierunkiem Renaty Kowalskiej, wygrała półfinał w Kielcach i także, wraz ze swoją nauczycielką, uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Niemiec.