Recytatorski sukces ucznia z THM

18 października 2019 r. w auli klasztoru Dominikanów w Lublinie odbyła się gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko- Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Konkurs od kilkunastu lat organizuje Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie oraz dwa licea lubelskie: im. Stefanii Sempołowskiej i im. Zesłańców Sybiru. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.

Finał konkursu poprzedziły warsztaty kultury słowa przeznaczone dla najlepszych recytatorów -finalistów wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich w trzech ośrodkach: katowickim, warszawskim i lubelskim. Do zmagań recytatorskich przystąpiło kilkanaścioro młodych ludzi z różnych regionów Polski. Województwo świętokrzyskie i powiat ostrowiecki reprezentował uczeń THM-u – Damian Ryczkowski z klasy 4 technik mechatronik. W finale zaprezentował się znakomicie, wzbudzając aplauz publiczności i podziw komisji konkursowej. Oceny prezentacji recytatorskich dokonało niezależne Jury pod przewodnictwem aktorki teatralnej i filmowej- Alicji Jachiewicz- Szmidt, znanej z takich filmów, jak: „Kolumbowie”, Rodzina Połanieckich”, „Generał Nil”. Werdykt zależny był od następujących kryteriów: dobór repertuaru, spójność utworu poetyckiego z prozą, interpretacja tekstów, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. Rywalizacja była zacięta i, jak podkreślało Jury, niezwykle wyrównana na najwyższym z możliwych poziomie. Prezentacje konkursowe, oparte o teksty bardzo trudne i wymagające wielkiej wrażliwości, wywarły potężne wrażenie na zgromadzonej publiczności, wśród której znaleźli się przedstawiciele Rodziny Katyńskiej i Rodziny Więźniarek Ravensbrück.

Z przyjemnością i dumą informujemy, że Damian Ryczkowski został laureatem konkursu i zajął drugie miejsce w Polsce. Wręczenie nagród miało miejsce w historycznej auli Klasztoru Dominikanów, w którym podpisano akt unii lubelskiej w 1569 roku.

Damian otrzymał dyplom i ciekawe nagrody rzeczowe. Nagrodą specjalną jest trzydniowy wyjazd dla Damiana i jego opiekunki, która przygotowała go do tego konkursu-polonistki Renaty Kowalskiej- do Miejsc Pamięci w Ravensbrück, Lipsku i Berlinie.

Gratulacje.