Realizacja projektu “Razem Raźniej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt  pn. „Razem raźniej” współfinansowany z funduszy europejskich. W ramach  zadań zaplanowanych w projekcie zostały zakupione, zaadaptowane i wyposażone dwa dwupokojowe mieszkania treningowe dla pełnoletnich wychowanków opuszczających  rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła: 371 696,42 zł. Mieszkania usytuowane są w Ostrowcu Świętokrzyskim  na os. Stawki i os. Pułanki. Docelowo w każdym z mieszkań może zamieszkiwać cztery osoby. Pełnoletnie osoby, które opuściły pieczę zastępczą w miesiącu maju bieżącego roku i kontynuują naukę mogły skorzystać ze wsparcia zaplanowanego w ramach realizacji projektu i zamieszkać w mieszkaniach treningowych. Koszty związane z utrzymaniem mieszkań finansowane są w ramach EFS. Mieszkańcy zwolnieni są z opłat eksploatacyjnych. Dla młodzieży przebywającej  w mieszkaniach treningowych w ramach projektu zaplanowano również szereg treningów, które pomogą  młodym ludziom w procesie usamodzielnienia się i wejścia w dorosłe życie.