Raport o stanie powietrza z dnia 8 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 19.32, 8.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.13, 8.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.14, 8.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.17, 8.02.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 06.02.2018 r., godz. 00:00 do 08.02.2018 r., godz. 00:00