Raport o stanie powietrza z dnia 7 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 23.42, 7.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 18.10, 7.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.02, 7.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 08.41, 7.02.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 03.02.2018 r., godz. 00:00 do 05.02.2018 r., godz. 00:00