Raport o stanie powietrza z dnia 6 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 18.23, 6.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.28, 6.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.14, 6.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.20, 6.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.10, 6.02.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 03.02.2018 r., godz. 00:00 do 05.02.2018 r., godz. 00:00