Raport o stanie powietrza z dnia 4 marca 2018 r.

Powyższa mapa prezentuje lokalizację czujników oraz stan powietrza z godziny 20.05 w dniu 04.03.2018 r. Wyniki aktualnych pomiarów z czujników na terenie Powiatu dostępne są po kliknięciu w mapę oraz na stronie panel.syngeos.pl

 

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

 

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 28.02.2018 r., godz. 00:00 do 02.03.2018 r., godz. 00:00 z czujnika zamontowanego na Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św., przy ul. Iłżeckiej.