Raport o stanie powietrza z dnia 29 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 14.53, 29.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.11, 29.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.53, 29.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.29, 29.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 27.01.2018 r., godz. 00:00 do 29.01.2018 r., godz. 00:00