Raport o stanie powietrza z dnia 28 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 20.29, 28.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 17.20, 28.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.47, 28.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 26.01.2018 r., godz. 00:00 do 28.01.2018 r., godz. 00:00