Raport o stanie powietrza z dnia 27 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 20.51, 27.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 17.23, 27.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.13, 27.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.08, 27.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 25.01.2018 r., godz. 00:00 do 27.01.2018 r., godz. 00:00