Raport o stanie powietrza z dnia 25 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 18.58, 25.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 14.48, 25.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.20, 25.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.18, 25.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.19, 25.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 23.01.2018 r., godz. 00:00 do 25.01.2018 r., godz. 00:00