Raport o stanie powietrza z dnia 24 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 20.14, 24.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 14.58, 24.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.05, 24.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.31, 24.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.27, 24.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 22.01.2018 r., godz. 00:00 do 24.01.2018 r., godz. 00:00