Raport o stanie powietrza z dnia 23 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 21.38, 23.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.05, 23.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.00, 23.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 10.14, 23.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.11, 23.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 21.01.2018 r., godz. 00:00 do 23.01.2018 r., godz. 00:00