Raport o stanie powietrza z dnia 23 lutego 2018 r.

Powyższa mapa prezentuje lokalizację czujników oraz stan powietrza z godziny 20.23 w dniu 23.02.2018 r. Wyniki aktualnych pomiarów z czujników na terenie Powiatu dostępne są po kliknięciu w mapę oraz na stronie panel.syngeos.pl

 

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

 

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 21.02.2018 r., godz. 00:00 do 23.02.2018 r., godz. 00:00