Raport o stanie powietrza z dnia 21 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 20.50, 21.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 17.58, 21.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.02, 21.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.05, 21.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.