Raport o stanie powietrza z dnia 19 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 21.58, 19.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.04, 19.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.00, 19.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.10, 19.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.31, 19.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 17.01.2018 r., godz. 00:00 do 19.01.2018 r., godz. 00:00