Raport o stanie powietrza z dnia 18 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 21.15, 18.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.02, 18.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.04, 18.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.09, 18.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.35, 18.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 16.01.2018 r., godz. 00:00 do 18.01.2018 r., godz. 00:00