Raport o stanie powietrza z dnia 16 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 21.12, 16.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.02, 16.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 11.58, 16.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.16, 16.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.32, 16.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 14.01.2018 r., godz. 00:00 do 16.01.2018 r., godz. 00:00