Raport o stanie powietrza z dnia 14 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 17.42, 14.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 14.19, 14.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.14, 14.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.22, 14.02.2018 r.

Prezentowane wyniki pochodzą z czujnika zainstalowanego na Starostwie Powiatowym przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. Wyniki aktualnych pomiarów z innych czujników na terenie Powiatu dostępne są na stronie panel.syngeos.pl

 

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

 

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 12.02.2018 r., godz. 00:00 do 14.02.2018 r., godz. 00:00