Raport o stanie powietrza z dnia 13 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.02, 13.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 11.40, 13.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.