Raport o stanie powietrza z dnia 13 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 17.51, 13.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 14.57, 13.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.02, 13.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.09, 13.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.46, 13.02.2018 r.

Prezentowane wyniki pochodzą z czujnika zainstalowanego na Starostwie Powiatowym przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. Wyniki aktualnych pomiarów z innych czujników na terenie Powiatu dostępne są na stronie panel.syngeos.pl

 

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

 

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 11.02.2018 r., godz. 00:00 do 13.02.2018 r., godz. 00:00

 

Mapka prezentuje stan jakości powietrza w rejonie czujników na terenie miasta Ostrowca Św. w dniu 12.02.2018 r. o godz. 20.41.