Raport o stanie powietrza z dnia 12 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 21.13, 12.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.01, 12.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 11.56, 12.01.2018 r.


Stan powietrza z godziny 09.46, 12.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.55, 12.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 10.01.2018 r., godz. 00:00 do 12.01.2018 r., godz. 00:00