Raport o stanie powietrza z dnia 12 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 20.41, 12.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.00, 12.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.05, 12.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.31, 12.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 09.14, 12.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 08.55, 12.02.2018 r.

Stan powietrza z godziny 07.30, 12.02.2018 r.

Prezentowane wyniki pochodzą z czujnika zainstalowanego na Starostwie Powiatowym przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. Wyniki aktualnych pomiarów z innych czujników na terenie Powiatu dostępne są na stronie panel.syngeos.pl

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 10.02.2018 r., godz. 00:00 do 12.02.2018 r., godz. 00:00