Raport o stanie powietrza z dnia 11 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 20.57, 11.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 15.01, 11.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 12.04, 11.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 08.57, 11.01.2018 r.

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 09.01.2018 r., godz. 00:00 do 11.01.2018 r., godz. 00:00