Raport o stanie powietrza z dnia 11 lutego 2018 r.

Stan powietrza z godziny 17.19, 11.02.2018 r.

Wyniki aktualnych pomiarów dostępne są na stronie panel.syngeos.pl

W tabeli podajemy skrócony Polski Indeks Jakości Powietrza opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który pozwoli ocenić jakość powietrza i podjąć decyzję o ewentualnej aktywności na zewnątrz.

Poniżej prezentujemy wykresy stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w okresie od 07.02.2018 r., godz. 00:00 do 09.02.2018 r., godz. 00:00