Raport o stanie powietrza z dnia 10 stycznia 2018 r.

Stan powietrza z godziny 21.19, 10.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 14.53, 10.01.2018 r.

Stan powietrza z godziny 13.09, 10.01.2018 r.

Poniżej prezentujemy wykres rozkładu stężeń w okresie okresie od 05.01.2018 r., godz. 00:00 do 07.01.2018 r., godz. 21:00

oraz w okresie od 07.01.2018 r., godz. 12:00 do 10.01.2018 r., godz. 09:00

W Polsce norma dla pyłów drobnych PM10 na poziomie dopuszczalnym wynosi 50 µg/m3 (dobowa).