Radosny Dzień Edukacji Narodowej w powiecie ostrowieckim

Pragnę podziękować – dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym – wszystkim, którzy pracują w placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu. Gratuluje wszystkim tym, którzy zostaną dziś uhonorowani medalami, nagrodami i którzy złożą ślubowanie już jako nauczyciele mianowani. Życzę Państwu, aby praca nauczyciela, praca z dziećmi i i młodzieżą nieustannie była źródłem satysfakcji i radości, by w pracy zawsze towarzyszyła Państwu pasja, oddanie. Bądźcie dla swoich uczniów przewodnikami, autorytetami, wzorami do naśladowania. Życzę szacunku ze strony uczniów i ich rodziców. Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję– życzył pracownikom oświaty starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, otwierając powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością powiatowe obchody zaszczycili m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzy Brożyna, Wicestarosta Eligiusz Mich.

 

                    

Odznaczeni nauczyciele:

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

1. Kępińska Dorota nauczyciel Zespól Szkół nr 1 w Ostrowcu Św.
2. Stępniak Irena Maria wychowawca Zespól Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

w Ostrowcu Św.

3.Synowiec Dariusz nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowcu Św.

4.Tyczyńska Edyta Marta wicedyrektor Zespól Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

w Ostrowcu Św.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

1. Gomuła Bożena Jolanta nauczyciel Zespól Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

w Ostrowcu Św.

2.Klusek Mariola nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Św.

3.Pietras Joanna nauczyciel Bursa Szkolna w Ostrowcu Św.
4.Żak Dorota nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Ostrowcu Św.

5.Żelazna-Żak Joanna Małgorzata nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowcu Św.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

1. Czyż Małgorzata nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Św.

2. Gozdur Joanna Maria nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
3. Majewska Grażyna Jolanta dyrektor Gimnazjum w Waśniowie
4. Mochola Krzysztof nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
5.Szczygieł Jolanta nauczyciel Gimnazjum w Waśniowie

gm. Ostrowiec Św.

Medalem Srebrnym  za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

1.      Cichońska Iwona nauczyciel Gimnazjum w Waśniowie
2.      Drożdżal Stella Eliza nauczyciel Gimnazjum w Waśniowie
3.      Duda Anna Małgorzata zastępca kierownika Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.
4.      Kral Marzena Joanna nauczyciel Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Św.
5.      Kosiarz Dorota nauczyciel Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy (2016)
6.      Pióro-Boroń Anna Monika nauczyciel Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Św.
7.      Rabczewska Anna Edyta nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
8.      Reszczyk Magdalena sekretarz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
9. Skrzypczak Justyna Anna nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
10. Stawczyk Aneta Sylwia nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Św.

11.   Styczeń Iwona Agata nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowcu Św.

12.  Szot-Zbrojna Iwona Agnieszka nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
13.    Tyczyński Zbigniew Marek nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

w Ostrowcu Św.

14.   Wojtachnio Mariusz Mirosław nauczyciel Gimnazjum w Waśniowie
15.    Wojtas Ewa Joanna nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.
16.   Wyjadłowska Ewa Anna Nauczyciel Liceum Ogólnokształcące Nr III

Medalem Brązowym  za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

1.      Kalita Marta nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowcu Św.

2.      Kopyś Edyta Barbara nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Św.

3.      Sławińska Ewelina Luiza Nauczyciel Zespołu Szkół nr 2    (2016)
4.      Wziątek-Dryjas Agnieszka nauczyciel Zespół Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Św.

„MEDAL  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ „  został nadany następującym osobom:

1.      Adamska Anna Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Św.

2.      Batóg Beata Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św.
3.      Borek Teresa Alicja Psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św.
4.      Granat Dariusz Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
5.      Grochulska Jolanta Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
6.      Jaskuła-Przygoda Dorota Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.
7.      Juda Renata Zofia Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych

w Bodzechowie

8.      Kalita Marta Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr II

 

9.      Karczewski Wojciech Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św.
10.   Kopyś  Edyta Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych

 

11.   Kraśniecka Edyta Anna Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św.
12.   Kwapisz Alicja Nauczyciel Gimnazjum w Kunowie (2016)

 

13.  Pastuszka Katarzyna Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
14.     Podeszwa Małgorzata Jolanta Kierownik szkolenia Praktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Św.
15.    Przybycień Bożena Jadwiga Nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św.
16.     Przywara Małgorzata Nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego

w Ostrowcu Św.

17.    Sulima Beata Nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego

w Ostrowcu Św.

18.    Szemraj Małgorzata Aneta Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych

w Bodzechowie

19.    Szymańska Jadwiga Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św.
20.   Turek Bożena Nauczyciel Zespołu Szkól Publicznych

 w Szewnie g. Ostrowiec Św.

21.    Wieczorek Anna Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych

w Bodzechowie

 

22. Wiśniewska Wioletta Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych

w Bodzechowie

23. Wykrota –Skóra Magdalena Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10

(obecnie Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych)

24.  Zasada Anna Małgorzata Nauczyciel Szkoły podstawowej w Chmielowie

 

25. Zychnowska Beata Małgorzata Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych

w Bodzechowie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nagrody otrzymali:

 1. Pani Jolanta Mariola Wojtas –   n-l   w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Pan Stanisław Piotrowski –   n-l    w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 roku nagrody otrzymują:

 1. Pani Teresa Bąbel – dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie
 2. Pani Małgorzata Elżbieta Dyjach – n-l   w Zespole Szkól Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Pani Joanna Stawiarz – dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Szwarszowicach.

Nagrody  Starosty Ostrowieckiego

 1. Pan Mirosław Bąk                 –           n-l   ZS Nr 2
 1. Pani Małgorzata Czyż –           n-l   ZSS
 2. Pani Marta Dytkowska          –           n-l   LO Nr III
 3. Pan Michał Gajewski             –           n-l   ZS Nr 3
 4. Pan Wojciech Karczewski     –           n-l   SOSW
 5. Pani Marta Kończak              –           n-l   MOS
 6. Pani Iwona Kosiorowska       –           n-l   ZSOMS
 7. Pani Agnieszka Kwapisz       –           n-l   SOSW
 8. Pani Maria Lipiec                   –           n-l   psycholog PP-P
 9. Pani Dorota Mazan                –           n-l   ZS Nr 1
 10. Pan Andrzej Skrzypczak       –           dyrektor  SOSW
 11. Pani Małgorzata Tarnowska  –           n-l   ZS Nr 2
 12. Pani Dorota Waliszczak         –           n-l   ZSO
 13. Pan Robert Warda                 –           dyrektor LO Nr III
 14. Pani Małgorzata Węglewicz  –           wicedyrektor  ZS Nr 1
 15. Pan Ryszard Ziębora              –           n-l   ZS Nr 2