Radni powiatowi przyjęli budżet na 2021 rok

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Radni dyskutowali nad budżetem na 2021 rok. Dochody w przyszłym roku ustalone zostały na poziomie 174 miliony złotych, wydatki to blisko 178 milionów, a deficyt budżetowy to ponad 3 miliony 300 tysięcy.

Starosta Marzena Dębniak prezentując założenia budżetowe podkreślała, że  najtrudniejsze lata powiat ma już za sobą, a sytuacja z pewnością byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie pandemia, która przyczyniła się do zmniejszenia dochodów.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano min. po stronie wydatków kwotę 25 milionów złotych na zadania drogowe, to ponad 180 procent wydatków na drogi z tegorocznej prognozy budżetowej. Inwestycje, remonty i zadania bieżące w zakresie dróg mają być finansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych  źródeł finansowania jak Fundusz Dróg Samorządowych czy fundusze norweskie. 700 tysięcy zaplanowano na remonty w szkołach, a do budżetu ponownie powrócił zapis budowy stadionu lekkoatletycznego za kwotę 3 milionów złotych z uwzględnieniem blisko 2 milionowej dotacji zewnętrznej. Ponadto zabezpieczono kwotę 5 milionów złotych na budowę lądowiska przy szpitalu z jednoczesnym ubieganiem się o sfinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W przyszłorocznym budżecie znalazł się również zapis o  wspieraniu sportu. Na promocję poprzez sport zabezpieczono bowiem kwotę 30 tysięcy złotych. W połowie przyszłego roku zakończyć mają się też inwestycje w Krzemionkach i Częstocicach, a ich dokończenie ma pochłonąć jeszcze ponad 3 miliony złotych.

Po głosowaniu nad budżetem Starosta Marzena Dębniak podsumowała – wracamy do normalności i dotrzymujemy słowa, które daliśmy naszym wyborcom. Dziękuję Radnym z KWW Jarosława Górczyńskiego i Radnemu niezależnemu za przyjęcie uchwały.