RADNI POWIATOWI PODJĘLI WAŻNE UCHWAŁY

Dzisiaj w samo południe odbyła się sesja Rady Powiatu. Wśród bardzo wielu punktów obrad najważniejszym tematem było zatwierdzenie zmiany treści „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Jak mówiła podczas sesji Starosta Marzena Dębniak – program naprawczy został stworzony ponieważ szpital był na krawędzi. Wielokrotnie podkreślałam, że dla mnie, zarządu i radnych utrzymanie szpitala jest priorytetem. Stworzyliśmy program, który zakładał likwidację oddziałów i też na mój wniosek program ten wrócił do zatwierdzenia na Radę Powiatu, ponieważ uważałam, że Zarząd Powiatu jest zbyt małym gremium, a to są zbyt poważne sprawy i powinniśmy o tym dyskutować publicznie. To jest druga aktualizacja programu naprawczego. Założyliśmy ekstremalne rzeczy w tym programie. W pierwszej aktualizacji wycofywaliśmy się  z likwidacji określonych oddziałów, ponieważ dostały one swoją szansę. Był to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Fizjoterapii Ambulatoryjnej oraz szereg działań które należało podjąć na Ginekologii. Z danych przekazanych Państwu na dzisiejszą sesję wynika, że program już zadziałał. Obecna zmiana programu daje jeszcze szansę Laryngologii, bo oddział ma potencjał. W dalszej części Starosta opisała obecną sytuację szpitala związaną z tym, że od marca ubiegłego roku praca szpitala koncentruje się głównie na walce z covidem.  Ponadto przypomniała Radnym o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zdejmuje z samorządów obowiązek pokrywania straty oraz przekazała informację na temat niejasnej sytuacji własnościowej szpitali powiatowych w świetle zmian, które zamierza wprowadzić w połowie roku ustawodawca. Starosta mocno zaakcentowała również, że w 2019 i 2020 roku do ostrowieckiego szpitala trafiło z własnych środków Powiatu 18 mln złotych, które były kolosalnym wysiłkiem finansowym. Jak mówiła Starosta – szpital zmienia swoje oblicze, począwszy od remontu parkingu, korytarzy ale także kilku oddziałów. Niestety nie wiemy kto po połowie roku będzie właścicielem szpitala.  Udało się nam pozyskać ze środków zewnętrznych oprócz 4,5 mln złotych z programu covidowego także 3 mln złotych na zakup sprzętu. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło, aby tak duże środki trafiły do lecznicy. Sytuacja byłaby lepsza gdyby nie pandemia.  Dlatego proponuję radnym przyjąć ten program ponieważ jest on dobry i przynosi wymierne efekty.

Po długiej dyskusji Radni przyjęli zmiany w treści programu naprawczego 14 głosami za przy 7 wstrzymujących się głosach radnych opozycyjnych.

Ponadto na  sesji Radni głosowali również nad powołaniem nowego Skarbnika Powiatu. Stanowisko to objęła  Julita Szewczyk, która do tej pory była zastępcą skarbnika. Dotychczasowa Skarbnik Grażyna Krawczyk złożyła rezygnację z przyczyn osobistych. Zarówno Członkowie Zarządu Powiatu jak również Radni podziękowali ustępującej Skarbnik za współpracę. Uchwałę przegłosowano 14 głosami za przy 7 wstrzymujących się głosach radnych opozycyjnych.

Podczas sesji Starosta Marzena Dębniak poinformowała także Radnych o tym, że Powiat Ostrowiecki w dniu dzisiejszym otrzymał kwotę 5 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę lądowiska dla helikopterów na potrzeby ostrowieckiej lecznicy. Jednocześnie podziękowała za pomoc w pozyskaniu środków ostrowieckim  parlamentarzystom: Posłowi Andrzejowi Kryjowi i Senatorowi Jarosławowi Rusieckiemu.