Radni powiatowi obradowali

W pierwszych dniach grudnia na kolejnej sesji spotkała się Rada Powiatu Ostrowieckiego. Podjęto szereg uchwał, nie brakowało także licznych zapytań i interpelacji.

Radni, przy 13 głosach za i 8 wstrzymujących się, podjęli uchwałę dotyczącą przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu, Krzysztofa Huszaluka. Wniosek o rezygnację z członkostwa w Zarządzie z przyczyn osobistych radny złożył w dniu 24 listopada 2015 roku.

Starosta dziękuje za współpracę

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Krzysztofowi Huszalukowi za wspólną pracę w Zarządzie Powiatu. Ten rok to wiele trudnych decyzji, wiele czasu spędzonego na – często burzliwych – dyskusjach. Jednak zawsze były one konstruktywne i owocowały decyzjami dobrymi dla powiatu ostrowieckiego i jego mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję za wkład pracy w dotychczasowe prace Zarządu – powiedział starosta Zbigniew Duda.

Uchwały i zapytania

Rada Powiatu przyjęła także szereg innych uchwał, m. in. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2012-2016, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej czy przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Podczas obrad radni przyjęli także informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2014/2015, mogli się także zapoznać z sytuacją służby zdrowia – funkcjonowania podmiotów leczniczych, promocji i profilaktyki zdrowia oraz działalności ostrowieckiego szpitala. Na liczne pytania radnych dotyczących funkcjonowania placówki odpowiadał Dyrektor ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jarosław Seweryński oraz jego Zastępca ds. Lecznictwa – dr Wiesław Wojarski.