Radni powiatowi obradowali

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, podjęto uchwały m.in. w sprawie pokrycia straty szpitala, porozumienia z Gminą Ostrowiec Św., w sprawie ochrony przez Straż Miejską budynków Starostwa Powiatowego czy planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podjęto również decyzję, że Zarząd Powiatu będzie pracował w czteroosobowym składzie. Na sesji poinformowano także o inwestycjach drogowych w 2018 r. na terenie powiatu.