RADNI OBRADOWALI NA NADZWYCZAJNEJ SESJI

W piątkowe popołudnie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Radni dyskutowali między innymi nad uchwałami dotyczącymi przygotowania dokumentacji projektowych dla  zdań przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych położonych na terenie gmin: Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów oraz Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie uzyskania stosownych pozwoleń budowlanych i przygotowania ich do realizacji w ramach przyszłego naboru RPO, który będzie finansowany z nowego pakietu współpracy w ramach  Unii Europejskiej.

Przygotowanie projektów technicznych to długotrwała procedura, gdzie czas jej wykonania może nie zamknąć się w obrębie jednego roku. Dodatkowo zmianie uległa również ustawa Prawo zamówień publicznych, która wymusiła przygotowanie wewnętrznych regulacji potrzebnych do przeprowadzenia stosownych postepowań.  Stąd też konieczność wydłużenia okresu realizacji zadań.

W głosowaniu Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą wydłużenia terminów realizacji zadań do roku 2022.