Radni na Nadzwyczajnej Sesji

W czwartkowy wieczór radni Rady Powiatu  obradowali na Sesji Nadzwyczajnej. Obrady otworzył przewodniczący Mariusz Pasternak, na których procedowano w systemie  hybrydowym. Przy obecności 22 radnych, siedmiu radnych wybrało formę zdalną, piętnastu formę stacjonarną, w tym Radni Zarządu Powiatu i prezydium Rady Powiatu.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ważna uchwała dotyczyła także ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem mieszkańcy powiatu ostrowieckiego będą mogli korzystać ze świadczeń farmaceutycznych od poniedziałku do piątku  w godz. 8-24 oraz w niedziele i święta ( w dni wolne od pracy) w godz. 20 –24, dzięki czemu w nagłych wypadkach będą mogli wykupić potrzebny lek. Harmonogram przyjęty w uchwale to efekt wypracowania  porozumienia Zarządu Powiatu ze środowiskiem farmaceutycznym. W powiecie ostrowieckim funkcjonuje 28 aptek i 3 punkty apteczne, z czego 23 w Ostrowcu Świętokrzyskim i 5 w sąsiednich gminach. Art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo Farmaceutyczne nakłada na Radę Powiatu obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępności do świadczeń farmaceutycznych w czasie nocnym i świątecznym, jednak przepisy nie wskazują narzędzi, poprzez które samorządy mogą egzekwować ten obowiązek. Warto dodać, że farmaceuci nie otrzymują żadnych środków finansowych związanych z prowadzeniem dodatkowych dyżurów. Świadczenia farmaceutyczne w porze nocnej i świątecznej nie są refundowane przez NFZ, nie ma też innych rozwiązań systemowych, które umożliwiałyby finansowanie dodatkowych dyżurów aptek. Stąd też, jak zaznaczyła Marzena Dębniak Starosta Ostrowiecki, osiągnięty consensus, który udało się  z trudem wypracować w trosce o dostępność do usług farmaceutycznych mieszkańców powiatu ostrowieckiego jest bardzo istotny. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z tej formy pomocy w nagłych wypadkach. Warto też pamiętać, że apteki nie posiadają leków ratujących życie. Świadczenia medyczne w tym zakresie prowadzi Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Uchwałę pozytywnie zaopiniowali: członkowie  Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Burmistrzowie Miasta i Gminy Ćmielów oraz Kunów,  Wójtowie gmin: Bodzechowa, Waśniowa i Bałtowa,  a także Świętokrzyska Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach. Radni uchwałę przyjęli przy 20 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się. Przyjęty harmonogram dyżurów aptek będzie obowiązywał od styczna 2021 r.