Powiatowa Rada Zatrudnienia obradowała

Podczas styczniowego – pierwszego w tym roku posiedzenia, Powiatowa Rada Zatrudnienia zapoznała się z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim polityki rynku pracy – aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz zaopiniowała budżet.

W 2016 roku stopa bezrobocia w Polsce była najniższa od 25 lat, podobnie w powiecie ostrowieckim. Dzięki znacznym środkom przeznaczonym przez Powiatowy Urząd Pracy na aktywne programy zwalczania bezrobocia (ponad 21 mln zł) m. in. na organizacje staży, doposażenie stanowisk pracy, otworzenie własnej działalności gospodarczej czy refundacje kosztów zatrudnienia pracownika, w powiecie spada bezrobocie.

– Wskaźnik za 2016 rok jest pozytywny. Stopa bezrobocia w naszym powiecie wyniosła niespełna 14%. Jest to wciąż powyżej średniej krajowej, która wyniosła ponad 8%, ale zdecydowanie niższy jeszcze rok temu. W ciągu ostatnich 3 lat stopa bezrobocia zmniejszyła się w powiecie ostrowieckim o ponad 7 punktów procentowych – powiedział wicestarosta Eligiusz Mich. – Mam nadzieję, że ta malejąca tendencja, jeśli chodzi o bezrobocie, będzie się utrzymywać. Dołożymy wszelkich starań, by tak się stało.

DSC_8328   DSC_8327

Wśród pracodawców szczególnie poszukiwani są kierowcy, szwaczki oraz kucharze. Pomimo, że jest więcej ofert, kobietom trudniej jest znaleźć pracę niż mężczyznom. W grudniu ubiegłego roku bez pracy było ponad 5520 osób. Ponad połowa z tej liczby to kobiety. W porównaniu z danymi za rok 2015, w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy jest o ponad 1300 osób mniej.

– Największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o liczbę osób zaktywizowanych, cieszyły się staże oraz podmioty, które otworzyły działalność gospodarczą, dzięki środkom pozyskanym z PUP – powiedziała Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. – W 2015 roku tych podmiotów było 152, a w 2016 roku powstało 184. Możemy tu mówić o ewidentnym wzroście, rozwoju i zrealizowaniu własnych planów biznesowych osób bezrobotnych.

Pod względem stopy bezrobocia, Powiat Ostrowiecki jest na czwartej pozycji w regionie, po powiecie skarżyskim, opatowskim i kieleckim.

DSC_8330   DSC_8329

DSC_8332 DSC_8333 DSC_8334 DSC_8335