Rada Powiatu Ostrowieckiego powołała Jerzego Mroza na członka Zarządu Powiatu.

Jerzy Mróz jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji w Lublinie, w 1979 roku.

W latach 1982/1983 zdał egzamin sędziowski oraz egzamin radcowski.

Od 1983 roku wykonuje zawód radcy prawnego, a od 24 lat prowadzi własną kancelarię.

W latach 1995-1997 z ramienia Związku Pracodawców pracował w Warszawie w różnych podkomisjach Komisji Trójstronnej.

W 2004 roku ukończył w Warszawie studia podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego.

Jerzy Mróz funkcję członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego będzie sprawował społecznie.

J