Rada Miasta głosuje za planem na „nie”

Rada Miasta głosuje za planem na „nie”

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 czerwca, radni większością głosów zadecydowali o niewyrażeniu zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Ostrowiecki publicznego gimnazjum.

Uczestniczący w obradach Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki, jeszcze raz podkreślił cel, jaki przyświecał Zarządowi Powiatu, wychodząc z inicjatywą poprowadzenia gimnazjum przy LO im. St. Staszica. Doświadczenie jednostki publicznej dla prezydenta Górczyńskiego nie miało znaczenia. Odmowa dla powiatu – preferencje dla stowarzyszenia, które nie prowadziło wcześniej podobnej placówki.

– Chcieliśmy pomóc rodzicom i dzieciom z dolnej części miasta. Podjęliśmy uchwałę w kwietniu, stowarzyszenie dostało pozwolenie w maju. Wszyscy wiedzieli, że Rada Powiatu podjęła taką uchwałę i rozpoczniemy starania o utworzenie publicznego gimnazjum przy liceum im. St. Staszica. Dziwne są takie działania, jeśli gmina wie, że publiczna jednostka chce prowadzić gimnazjum w tamtej części miasta i wydaje pozwolenie stowarzyszeniu – powiedział starosta.

Wytyczne w uchwale

Wątpliwości budził także sam tytuł uchwały, który, jak zauważył radny Artur Głąb, sugeruje radnym, jak mają głosować: „Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski porozumienia z Powiatem Ostrowieckim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki publicznego gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Starosta zwrócił uwagę na wyjątkowo sugestywną treść uzasadnienia uchwały, w którym czytamy: „Powstanie gimnazjum przy ul. Jana Kilińskiego 19, w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego Nr I, mogłoby destabilizować zreformowaną sieć szkolną, negatywnie wpływać na funkcjonowanie nowo utworzonej szkoły przez stowarzyszenie oraz wpływać na wzrost kosztów utrzymania pozostałych gimnazjów, a w efekcie całej gminnej sieci szkolnej”.

– Każdy z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego szkoła publiczna ma destabilizować pracę stowarzyszenia? Mamy wolny rynek w każdej dziedzinie. Koszty funkcjonowania gimnazjum ponosiłby powiat – powiedział Starosta.

„Razem możemy więcej” – Starosta i Prezydent porozumieli się w kwestii wspólnej drogowej inwestycji

Po głosowaniu, podczas którego jedynie opozycyjni radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się za wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem co do gimnazjum, Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki i Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta zobowiązali się do przeprowadzenia wspólnej inwestycji – przebudowy ulicy Polnej.

Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

Prezydent w świetle kamer obiecał sfinansowanie tego zadania w 50 procentach. Jak podkreśla Starosta, sprawy publiczne są najważniejsze, a dobra współpraca służy ludziom, bo przecież „razem możemy więcej” – podsumował.

Kujmy żelazo, póki gorące

Już dziś Starosta wystosował do Prezydenta pismo, w którym przedstawia konkretne propozycje dotyczące przebudowy ulicy Polnej i zaprasza na spotkanie w celu ustalenia zasad realizacji tej wspólnej inicjatywy.