Przywróćmy dzieciom uśmiech

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka organizuje zbiórkę makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków i ich rodzin. Akcja trwa do końca czerwca 2017 roku.

Akcja „Przywróćmy dzieciom uśmiech” polega na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz Fundacji Przyjazny Świat Dziecka. Otrzymane ze sprzedaży makulatury środki fundacja przeznaczy na pomoc dzieciom przebywających w rodzinnych domach dziecka. Pomoc realizowana będzie w szczególności przez: dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek, zakup podręczników, przyborów szkolnych, zabawek, organizowanie czy finansowanie wyjazdów wakacyjnych.
– Biorąc udział w akcji pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie – mówi Krzysztof Karaś, prezes zarządu. – Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym.